Vergelijk alle zorgverzekeringen
menu

Basisverzekering

De basiszorgverzekering is voor iedereen die woont of werkt in Nederland verplicht. De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor de vaststelling van de inhoud van het basispakket en deze inhoud is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. De Zorgverzekeringswet (Zvw) is de wettelijke regeling op basis waarvan de inhoud wordt vastgesteld. De basisverzekering dekt basiszorg: genezingszorg, geestelijke gezondheidszorg, langdurige zorg en behandeling van chronische en acute lichaamsaandoeningen. Je kan hier bijvoorbeeld denken aan zorg die je ontvangt van de huisarts, ziekenhuiszorg, psychologische zorg en ziekenvervoer.

Wat dekt de basisverzekering in 2019? Je bent onder meer verzekerd voor:

 • Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen
 • Het verblijf in een ziekenhuis
 • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar) en beperkte vergoeding specialistische tandheelkunde (vanaf 18 jaar)
 • Geneesmiddelen, voor sommige medicatie geldt een eigen bijdrage
 • Kraamzorg
 • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
 • Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)
 • Anticonceptie (tot 21 jaar)
 • Spoedeisende zorg in het buitenland (tot maximaal het Nederlandse marktconforme tarief)
 • Dieetadvisering
 • Huisarts
 • Psychologische zorg (Basis GGZ en specialistisch GGZ)
 • Stoppen met roken programma
 • IVF-behandelingen (tot maximaal 3 pogingen)
 • Audiologische zorg (gehoorfunctie wordt onderzocht en je kan advies krijgen bij het kiezen van een gehoorapparaat)
 • Erfelijkheidsonderzoek (aan de hand van dit onderzoek kan je erfelijke afwijkingen vaststellen)

Vergelijk en bekijk hier de alle verschillende basiszorgverzekeringen en check welke zorgverzekering het beste bij je past.

Basispakket: soorten polissen

Hoewel de basiszorgverzekering inhoudelijk bij alle zorgverzekeraars hetzelfde is, kan het soort polis wat je kan afsluiten anders zijn. Je hebt doorgaans de keuze uit een natura- of restitutiepolis. Hieronder worden de verschillen nader toegelicht.

Naturapolis
Een naturapolis is een zorgverzekeringspolis met beperkte vrije keuze uit zorgverleners. Dat houdt in dat de zorgverzekeraar in kwestie met verschillende zorgverleners door het hele land afspraken heeft gemaakt. Alleen bij deze ‘gecontracteerde zorgverleners’ krijg je de zorgkosten 100% vergoed. Ga je naar een andere zorgverlener? Dan is de kans groot dat je voor een deel van de gemaakte zorgkosten zelf moet opdraaien. Een andere vorm van de naturapolis is de budgetpolis: dit is in principe een naturapolis met nog beperktere zorgkeuze. Indien je een naturapolis afsluit, wordt de declaratie van zorgkosten automatisch tussen je zorgverlener en de zorgverzekeraar afgehandeld. Je hoeft zelf dus geen zorgkosten voor te schieten.

Restitutiepolis
Een restitutiepolis biedt je, in tegenstelling tot de naturapolis, volledige keuzevrijheid uit zorgverleners. Deze polis heeft doorgaans om deze reden een wat hogere premie, daarentegen kan je wel bij alle zorgverleners door heel Nederland terecht. Bij een restitutiepolis dien je bovendien eerst zelf de zorgfactuur voor te schieten: zorgverzekeraars zijn echter vaak snel in het terugstorten van de zorgkosten.

Aanvullende zorgverzekering

Wordt de zorg waar jij een vergoeding voor zoekt niet vergoed vanuit het basispakket? Bekijk dan op deze pagina of je deze zorg vanuit een aanvullende zorgverzekering vergoed kan krijgen.