Vergelijk alle zorgverzekeringen
menu

De belangrijkste wijzigingen die plaatsvinden in 2015

In 2015 zal er flink wat gaan veranderen in de zorg. Dit blijkt wel uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Heeft u voor uzelf duidelijk wat er precies gaat veranderen? Wij hebben alle veranderingen overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.

De WMO wordt ondergebracht bij de gemeenten

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal in 2015 worden uitgevoerd door de gemeenten en niet langer door de overheid. Groepen die hiermee te maken krijgen zijn ouderen, mensen met psychische klachten en gehandicapten. Hoe gemeenten deze zorg gaan uitvoeren, mogen ze zelf weten. Er geldt nog wel een overgangsregeling voor mensen die nu nog een AWBZ-indicatie hebben en in 2015 een beroep zullen moeten doen op de gemeenten.

Hoe zit het met de Jeugdwet en het Persoonsgebonden Budget?

Alle vormen van hulpverlening aan de jeugd gaat ook door gemeenten geregeld worden. Dat betekent dat jeugdhulp uit de basisverzekering verdwijnt. Bestaande rechten op jeugdzorg blijven nog wel van kracht tot eind 2015. Gemeenten worden verplicht om de zorg door dezelfde aanbieder(s) te laten gebeuren.

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt vanaf 2015 niet meer op de rekening van de budgethouder gestort, maar zal beheerd gaan worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). PGB-houders gaan opdracht geven aan de SVB om de nota’s aan de zorgverlener te betalen.

De zorgnota’s van zorgverzekeraars worden duidelijker

Het kabinet vindt het belangrijk dat verzekerden meer inzicht krijgen in de zorgkosten die ze maken. Daarom eist het kabinet dat de zorgnota’s duidelijker moeten worden gemaakt. Zorgnota’s worden bijvoorbeeld beschikbaar gesteld, zodat verzekerden de kans krijgen om inzicht te krijgen in hun zorgkosten en deze bovendien te controleren. Transparantie binnen de zorg krijgt sowieso meer aandacht in het nieuwe verzekeringsjaar.

Welke wijzigingen worden doorgevoerd in de basisverzekering?

In de basiszorgverzekeringen vinden ook enkele wijzigingen plaats. Thuishulp en wijkverpleging gaat onder de basisverzekering vallen, net als de opname in een geestelijke gezondheidsinstelling. De dekking op de zorgverzekering buiten Europa zal komen te vervallen en zorg voor slechtzienden, slechthorenden en doven zal juist worden toegevoegd.

De premie van de zorgverzekering en het eigen risico gaan omhoog

Zowel de premie als het eigen risico van de zorgverzekering gaan in 2015 omhoog. De premie stijgt met ruim 100 euro op jaarbasis en het eigen risico zal worden verhoogd naar 375 euro. Aangezien de concurrentie tussen zorgverzekeraars toeneemt, zal de uiteindelijke premie daarvan kunnen afwijken. Deze kan iets hoger of zelfs lager worden. Het lager uitvallen van de premie zal zich vooral voordoen wanneer de verzekeraars een gedeelte van hun winst gebruiken om de zorgpremie behapbaar te houden voor verzekerden.