Vergelijk alle zorgverzekeringen
menu

Een stijgende premie en hoger eigen risico

Hoewel Prinsjesdag nog niet is geweest, melden diverse bronnen dat de zorgverzekering duurder zal worden in 2015 en dat het eigen risico zal stijgen. Deze informatie is bekend geworden na de begrotingsonderhandelingen tussen het kabinet en de oppositiepartijen D’66, CU en SGP. De woordvoerder van minister Schippers wil bovenstaande informatie nog niet bevestigen. Deze geeft aan dat de daadwerkelijke plannen pas definitief worden bekendgemaakt met Prinsjesdag op 16 september 2014.

Met hoeveel euro gaat de premie en het eigen risico omhoog?

De diverse bronnen melden dat de premie voor de zorgverzekering in 2015 met 114 euro op jaarbasis zal stijgen. Totaal zal er dan een premie van ongeveer 1.215 euro voor de zorgverzekering betaald moeten gaan worden. Het verplichte eigen risico zal met ongeveer 15 euro stijgen. Dat betekent dat het totaalbedrag van het eigen risico 375 euro zal worden. Deze cijfers komen enigszins overeen met de premie die er in 2013 voor de zorgverzekering werd betaald.

Verandering van zorgtaken en compensatie voor werkgevers

Het bedrag dat door het kabinet is afgesproken, is een richtlijn voor zorgverzekeraars. Deze bepalen uiteindelijk zelf de tarieven voor de zorgverzekering in 2015. De definitieve premies zullen in het najaar door de zorgverzekeraars worden bekendgemaakt. De stijgen van de premie heeft alles te maken met de overheveling van diverse zorgtaken naar de gemeente in 2015 en dat diverse taken vanuit de gemeente door zorgverzekeraars zullen worden overgenomen. Dit brengt extra kosten met zich mee en zal daarom worden doorberekend in de premie van de basiszorgverzekering.

Bovendien worden werkgevers gecompenseerd die wettelijk al teveel hebben betaald aan de zorgverzekering voor hun werknemers. Werknemers zullen daardoor meer moeten gaan betalen voor de zorg.

Zorgverzekeraars boeken winst

De stijging van de zorgpremie en het eigen risico is enigszins opmerkelijk. Des te meer omdat de 4 grootste zorgverzekeraars in Nederland, Achmea, CZ, VGZ en Menzis, forse winst hebben weten te boeken de afgelopen jaren. De zorgverzekeraars geven aan dat dit te maken heeft met de reserves die er nodig zijn, maar ook zonder een premieverhoging houden zorgverzekeraars nog voldoende reserves over.

Hoe kun jij je voorbereiden?

Een mogelijkheid die jezelf zou kunnen overwegen, is de keuze te maken voor het vrijwillig eigen risico. Daarmee kun je flink op je premie besparen. Uiteraard is het verstandig om dit vooraf wel zo goed mogelijk te onderzoeken, zodat je komend verzekeringsjaar niet met onverwacht hoge zorgkosten wordt opgezadeld. Je moet wel de beschikking hebben over een beetje eigen vermogen en gezond zijn, wil je daar gebruik van maken.