Vergelijk alle zorgverzekeringen
menu

Zorg gaat meer zelf betaald worden

Prinsjesdag 2014 is achter de rug en de plannen van het kabinet zijn hier gepresenteerd. Waar de meeste mensen al een beetje bang voor waren, is werkelijkheid geworden. Veel meer zorg zal door de mensen zelf betaald moeten gaan worden. Zo gaat bijvoorbeeld het eigen risico van de zorgverzekering omhoog, de zorgpremie wordt meer en bovendien zal ook de zorgtoeslag flink worden beperkt. Dat betekent voor veel mensen dat ze te maken krijgen met hogere zorgkosten. Dit kan van invloed zijn op de maandelijkse inkomsten en uitgaven.

De zorgpremie stijgt met 100 euro in het nieuwe verzekeringsjaar

De premie voor de zorgverzekering gaat in 2015 weer omhoog. Het verschil met 2014 bedraagt maar liefst 100 euro. De zorgpremie voor het nieuwe verzekeringsjaar is door het kabinet vastgesteld op 1215 euro. Dit heeft vooral te maken met de uitbreiding van het basispakket. De wijkverpleging is bijvoorbeeld in 2015 ook in het basispakket opgenomen. Het is nog niet zeker of dit bedrag ook gehanteerd gaat worden door zorgverzekeraars. Deze hebben namelijk aangegeven een deel van hun winst te besteden aan een verlaging van de zorgpremie. Er is dus goede hoop dat de stijging van de zorgpremie minder fors zal zijn dan de 100 euro die er door het kabinet begroot is.

Het eigen risico gaat omhoog

Ook dit jaar stijgt het eigen risico weer van de zorgverzekering. In 2008 bedroeg het bedrag van het eigen risico slechts 150 euro. Zes jaar later is het bedrag voor het eigen risico vastgesteld op 375 euro. Afgelopen verzekeringsjaar stond het eigen risico op 360 euro. Dat betekent dat het eigen risico dit jaar met 15 euro stijgt. Naast het verplichte eigen risico van 375 euro kan er ook nog gekozen worden voor een vrijwillig eigen risico van 500 euro, waardoor de zorgpremie maandelijks omlaag gaat.

De zorgtoeslag wordt beperkt

Naast een stijging van de zorgpremie en het verplichte eigen risico, zal ook de zorgtoeslag in 2015 worden beperkt. In de afgelopen jaren zijn de inkomensnormen voor het verkrijgen van zorgtoeslag al flink aangescherpt door het kabinet. Vooral de hogere inkomens zullen hier de dupe van worden. Mensen die iets meer verdienen maar wel recht hebben op zorgtoeslag, zullen flink minder zorgtoeslag krijgen in 2015. Om de hogere zorgpremie te compenseren gaat wel de zorgtoeslag van de lagere inkomens iets omhoog. De definitieve hoogte van de zorgtoeslag wordt pas eind november 2014 bekend.

Nederland scoort hoog op de kwaliteit van zorg

Hoewel er in het nieuwe verzekeringsjaar flink wordt bezuinigd op zorgvlak, behoort de zorg in Nederland nog steeds tot de beste zorg van Europa. De levensverwachting is de laatste jaren alleen maar gestegen en de kwaliteit van zorg is flink verbeterd. Juist om de zorg betaalbaar te houden zijn bovenstaande wijzigingen doorgevoerd. Of dit het juiste effect heeft, kan slechts de tijd uitwijzen.