Vergelijk alle zorgverzekeringen
menu

Zorgverzekeraar wacht liever met hervormen

De plannen voor 2015 zijn recent gepresenteerd op Prinsjesdag. Vooral de veranderingen in de zorg stonden tijdens deze dag centraal en is dan ook uitvoerig over gesproken in diverse media. Bekend zijn natuurlijk de stijging van de zorgpremie en het eigen risico van de zorgverzekeraar. Een ander cruciaal punt is dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) niet langer door de overheid zal worden uitgevoerd, maar vanaf 2015 bij gemeenten zal worden ondergebracht. Dit wordt door de overheid gedaan om de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen en blijvend maatwerk te kunnen leveren.

Kritiek vanuit zorgverzekeraars op de hervormingen in de zorg

Tegelijkertijd is er ook flink wat kritiek op dit voorstel. Zorgverzekeraars wachten bijvoorbeeld liever met hervormen, zeker aangezien bepaalde wetsvoorstellen nog niet in het parlement zijn goedgekeurd. André Rouvoet, de voorzitter van koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, deelt deze zorg ook. Hij vindt de hervorming van de langdurige zorg, de belangrijkste wijziging in het zorgstelsel na het invoeren van de Zorgverzekeringswet (Zw) in 2006 en maakt zich daarom zorgen of de overgang naar gemeenten en zorgverzekeraars wel goed zal verlopen.

Hij geeft aan dat zorgverzekeraars de wetsvoorstellen van het kabinet steunen, om zo de zorg op lange termijn ook te kunnen blijven garanderen en zorg bovendien betaalbaar te houden. Wel geeft hij aan dat deze veranderingen ook gepaard gaan met diverse bezuinigingen vanuit de overheid en dat mensen dit ook zullen gaan voelen in hun portemonnee.

Een goede overgangsregeling is noodzakelijk

Zorgverzekeraars hikken vooral tegen het punt aan dat diverse wijzigingen al zullen worden doorgevoerd, terwijl de wetten in het parlement nog niet zijn goedgekeurd. Zeker met betrekking tot de langdurige zorg is een goede overgangsregeling noodzakelijk aldus de zorgverzekeraars, des te meer omdat deze zorg niet meer vanuit de basisverzekering geregeld zal worden, maar door gemeenten en zorgverzekeraars. Het blijft daarom spannend hoe het nieuwe verzekeringsjaar van start zal gaan en of alles wel vlekkeloos gaat verlopen.

Een financiële meevaller

Naast de kritiek die zorgverzekeraars hebben op de snelle veranderingen, is er ook een positief punt op te noemen aan de begroting van 2015. Voor het eerst sinds jaren is er namelijk een financiële meevaller. De uitgaven in dit jaar vallen namelijk zo’n 1,4 miljard euro lager uit dan begroot. Volgens de zorgverzekeraars heeft dit alles te maken door vooral scherp in te kopen. Dit heeft betrekking op de inkoop van genees- en hulpmiddelen. Daardoor konden diverse besparingen gerealiseerd worden en valt deze financiële meevaller te verklaren.