Vergelijk alle zorgverzekeringen
menu

Eigen risico

Wat is het eigen risico? Voor bepaalde vormen van zorg in het basispakket van je zorgverzekering geldt een eigen risico. Zoals de naam al enigszins aangeeft, houdt het eigen risico in dat je deze zorgkosten tot een bepaald bedrag eerst eenmalig zelf dient te betalen. In 2018 is het verplicht eigen risico vastgesteld op €385,-. Dat betekent dat je bijvoorbeeld voor alle kosten die je maakt voor ziekenhuiszorg, ziekenvervoer of geneesmiddelen de eerste €385,- eenmalig zelf dient te betalen. Daarna worden alle gemaakte kosten volledig vergoed vanuit je basiszorgverzekering. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt. Het eigen risico is ingevoerd zorguitgaven beter te beheersen en om men bewuster om te laten gaan met zorg, zodat je niet voor ieder klein pijntje gelijk naar de dokter gaat. Welke zorg valt er allemaal precies onder het eigen risico?

Waar geldt het eigen risico voor?

De volgende vormen van zorg vallen onder je eigen risico.

 • Medicijnen (indien voorgeschreven door je specialist of huisarts)
 • Ziekenvervoer (spoedeisend ziekenvervoer in de ambulance of traumahelikopter)
 • Zorg in het ziekenhuis: je verblijf, behandeling en verzorging
 • Specialistische medische zorg: controle, consult, onderzoek, behandelingen en ingrepen
 • Paramedische zorg, bijvoorbeeld logopedie of fysiotherapie
 • Sommige hulpmiddelen, waaronder krukken, kunstgebit of hoortoestellen

Waar geldt het eigen risico niet voor?

De volgende zorgkosten vallen niet onder het eigen risico. Voor deze vormen van zorg wil de Nederlandse overheid geen drempel opwerpen. Dat houdt in dat je voor deze zorg geen eigen risico dient te betalen en deze direct voor vergoeding vanuit je basiszorgverzekering in aanmerking komen.

 • De huisarts (behalve voorgeschreven medicatie en bloedonderzoek)
 • Hulpmiddelen die je in bruikleen hebt gekregen
 • Kraamzorg en verloskundige zorg
 • Alle zorg voor jongeren tot 18 jaar
 • Alle zorg die je ontvangt vanuit de aanvullende zorgverzekering, bijvoorbeeld je tandartsverzekering of alternatieve geneeswijzen
 • Vergoeding van zorg uit de Wmo (Wet Maatschappelijke ondersteuning) en Wlz (Wet langdurige zorg)

Vrijwillig verhogen

Naast het verplicht eigen risico kan je ervoor kiezen het eigen risico te verhogen: het vrijwillig eigen risico. Het eigen risico is vrijwillig te verhogen in stappen van €100. Maximaal kun je je eigen risico met €500 tot €885 verhogen. Het voordeel van het verhogen van je eigen risico is dat je een lagere premie betaalt, soms wel tot ruim €20 per maand minder. De korting die zorgverzekeraars geven op het eigen risico verschilt per verzekeraar. Nadeel is wel dat als je zorgkosten maakt je zelf een (erg) groot deel hiervan moet betalen.

Het is dan ook alleen slim om je eigen risico te verhogen wanneer je de afgelopen jaren niet veel zorgkosten hebt gemaakt en je dus je eigen risico waarschijnlijk niet aan hoeft te spreken. Natuurlijk is het belangrijk dat je wel de financiële draagkracht hebt om je zorgkosten te betalen wanneer je het nodig hebt.