+
Jongerenzorgverzekering.nl logo
Home icon Jongerenzorgverzekering.nl logo

Verplicht verzekerd

Veel Nederlanders zijn niet anders gewend dan een zorgverzekering af te sluiten. Het kan echter voorkomen dat je (nog) geen basisverzekering hebt afgesloten. Iedereen die 18 jaar of ouder is en woont of werkt in Nederland dient, op basis van de Zorgverzekeringswet, verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Wanneer je geen basiszorgverzekering hebt afgesloten is dit illegaal en riskeer je een boete. Voorts ben je ook niet verzekerd voor eventuele zorgkosten die je maakt.

Zorgverzekeringswet

In de Nederlandse Zorgverzekeringswet is vastgesteld dat iedereen die in Nederland woont of werkt een basisverzekering moet hebben. De reden hiervoor is dat de kosten voor een ziekenhuisopname veel hoger liggen dan de premie die je aan een zorgverzekering kwijt bent. Op deze wijze wordt de zorg voor iedereen in Nederland toegankelijk gemaakt. De kosten voor de zorg worden daarom onder alle Nederlandse burgers verdeeld. Hierdoor blijft zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk.

Boete

Ondanks dat het wettelijk verplicht is, zijn er meer dan 130.000 mensen in Nederland onverzekerd. Het Zorginstituut Nederland is actief bezig met het opsporen van mensen zonder zorgverzekering. Wanneer het Zorginstituut opmerkt dat je niet verzekerd bent, krijg je een brief thuisgestuurd waarin staat dat je binnen een bepaalde termijn een zorgverzekering dient af te sluiten. Als je dit niet doet, krijg je een boete. Wanneer je na deze boete nog steeds niet verzekerd bent krijg je nogmaals een boete. Als je na deze boete nog steeds geen zorgverzekering afsluit, dan sluit het Zorginstituut deze verzekering voor jou af. De kosten van deze zorgverzekering worden maandelijks ingehouden op je inkomen of via een acceptgiro bij je in rekening gebracht.

Financiële hulp

Naast de groep mensen die onverzekerd is, is er ook nog een groep wanbetalers. Deze groep van ongeveer 240.000 mensen betalen de zorgpremie niet. Wanneer je niet voldoende inkomen hebt om een basisverzekering te betalen, dan kan je verzekeraar je hier bij helpen. Samen met jou wordt er dan gekeken naar een betalingsregeling. Ook kun je, wanneer je een laag inkomen hebt, zorgtoeslag aanvragen. Zorgtoeslag is een bedrag dat maandelijks uitgekeerd wordt door de overheid om mensen met lagere inkomens te helpen hun zorgpremie te betalen. Vanaf 18 jaar heb je recht op deze financiële steun. Het aanvragen van zorgtoeslag kun je online doen bij de Belastingdienst.

Uitzonderingen

Er zijn enkele gevallen waarin je niet verplicht bent om een basisverzekering af te sluiten. Onder deze uitzonderingsgroepen vallen:

  • Buitenlandse studenten die niet in Nederland werken
  • Expats uit het buitenland
  • Asielzoekers
  • Personen die in Nederland verblijven maar in het buitenland werken
  • Personen die in Nederland verblijven maar in het buitenland een pensioen of uitkering ontvangen
  • Militairen die actief in dienst zijn
  • Personen die vanuit hun geloofsovertuiging of gemoedsbezwaren niet verzekerd willen zijn