+
Jongerenzorgverzekering.nl logo
Home icon Jongerenzorgverzekering.nl logo

Basispakket zorgverzekering

Onder het basispakket vallen zorg, hulpmiddelen en medicijnen die veel worden gebruikt. Voor jongeren boven de 18 jaar is het verplicht om een basispakket van een zorgverzekering af te sluiten. Iedere zorgverzekeraar biedt dezelfde zorg in het basispakket aan. De premies van het basispakket verschillen echter per zorgverzekeraar. De verzekeraars bieden vaak een lagere premie aan voor jongeren. Naast het basispakket is het mogelijk om zorg die buiten het basispakket valt aanvullend te verzekeren.

Wat is de dekking van het basispakket in 2024?

Met het basispakket ben je onder andere verzekerd voor:

 • Verblijf in een ziekenhuis
 • Zorg van een huisarts
 • Zorg van medisch specialisten
 • Vele soorten medicijnen
 • Anticonceptie van 18 tot 21 jaar
 • Spoedeisende medische hulp in het buitenland
 • Kraamzorg
 • Diverse hulpmiddelen
 • Ziekenvervoer (zoals ambulance)
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
 • Psychologische zorg
 • Ergotherapie (max. 10 uur per jaar)
 • Revalidatie
 • Stoppen-met-rokenprogramma

Soorten polissen in het basispakket

 • Naturapolis – Bij deze polis kan je alleen zorg krijgen van zorgaanbieders waar de verzekeraar afspraken mee heeft gemaakt.
 • Budgetpolis – Dit is een naturapolis met een nog beperktere keuze uit zorgaanbieders, maar wel een lage premie.
 • Restitutiepolis – Bij een restitutiepolis heb je de vrijheid in welke zorgaanbieder je bezoekt.
 • Gecombineerde polis – Bij deze polis heb je in principe de vrijheid in welke zorgaanbieder je kiest, echter moet je soms de rekening van een zorgaanbieder zelf voorschieten.

Kijk voor meer informatie over de verschillende soorten polissen op onze pagina polissen.

Uitzonderingen op wettelijke verplichtingen

Als je ouder dan 18 bent, in Nederland woont of in Nederland werkt, dan ben je verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Echter gelden er uitzonderingen op de regel. Militairen in dienst en mensen die gemoedsbezwaren hebben tegen verzekeringen zijn niet verplicht om verzekerd te zijn. De verzekeraars zijn op hun beurt ook wettelijk verplicht om je aan te nemen voor het basispakket. Een verzekeraar mag je alleen weigeren als blijkt dat je fraude hebt gepleegd, als je een basisverzekering bij een andere verzekeraar hebt afgesloten of als je lange tijd je verzekeringspremie niet hebt betaald.

Verzekeraars gericht op jongeren

Jongeren zijn een interessante doelgroep voor zorgverzekeraars, want jongeren zijn minder vaak ziek en hebben lagere zorgkosten. Verder gaan verzekeraars er vanuit dat jongeren (als ze eenmaal bij een bepaalde verzekeraar zitten) niet snel wisselen van verzekeraar. Hier doen jongeren hun voordeel mee, omdat de premie voor jongeren zorgverzekeringen vaak laag liggen en er regelmatig extra zaken (zoals een gratis reisverzekering of gratis condooms) worden aangeboden.

Collectieve verzekering basispakket

Het is mogelijk om via een collectief, dat kan een club, vereniging of universiteit/hogeschool zijn, een collectieve verzekering af te sluiten. Via een collectief ontvang je extra korting op je premie. Deze korting kan oplopen tot 10% van de normale premie. Er is een aantal organisaties die zich speciaal richten op jongeren, waarbij het mogelijk is een collectieve zorgverzekering af te sluiten.
Kijk voor meer informatie op onze pagina collectieve zorgverzekering