+
Jongerenzorgverzekering.nl logo
Home icon Jongerenzorgverzekering.nl logo

Jonge ouders

Wanneer je zwanger bent of zwanger wilt worden heb je waarschijnlijk veel aan je hoofd. Je staat op het punt om een kind op te voeden en moet je leven opnieuw inrichten. Toch is het belangrijk om ook de financiële zaken van een zwangerschap goed te regelen. Bij een bevalling komen veel medische kosten kijken en ook je kind wil je natuurlijk goed verzekeren tegen eventuele medische kosten. Het is daarom belangrijk om als jonge ouder de juiste zorgverzekering te hebben.

Wat is een jonge ouder?

Er worden door zorginstellingen vaak twee verschillende groepen onderscheiden.

 • Tienerouders: dit zijn jongeren tot 20 jaar die een kind hebben.
 • Jonge ouders: met deze term worden ouders in de leeftijd van 20 tot 24 jaar bedoeld.

Verloskundige hulp bij basiszorgverzekering

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd bij de zorgverzekering van de ouders. Via je basispakket ben je ook al verzekerd voor bepaalde kosten rondom een zwangerschap. De dekking van het basispakket kan elk jaar door de overheid gewijzigd worden.

 • Vergoeding voor geneeskundige zorg door huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten;
 • Verblijf in het ziekenhuis. Bij een bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak betaal je echter wel een eigen bijdrage (dit geldt ook voor een poliklinische bevalling). Deze eigen bijdrage bedraagt €17,50 per dag voor het kind en €17,50 per dag voor de moeder. Deze eigen bijdrage kan mogelijk nog hoger oplopen op het moment dat het ziekenhuis meer dan €125,- aan declaraties indient;
 • In principe wordt alleen de 20-weken echo vergoed vanuit het basispakket. Voor de vergoeding van de 8 of 12 weken echo dien je contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Deze echo’s worden normaliter alleen vergoed indien je op hogere leeftijd gaat bevallen (boven de 36 jaar) of om medische redenen;
 • Kraamzorg. Wettelijk heb je recht op minimaal 24 uur kraamzorg, deze kan oplopen tot maximaal 80 uur en kan worden verdeeld over maximaal 10 dagen (vanaf de dag dat je bent bevallen). Het aantal uur dat je werkelijk ontvangt hangt van je persoonlijke situatie af. Als er bijvoorbeeld complicaties zijn, je meerlingen hebt gekregen of als je borstvoeding geeft krijg je meer uren kraamzorg. Bij kraamzorg zonder medische noodzaak moet je een eigen bijdrage betalen van 4,50 euro per uur;
 • De basisverzekering dekt alle verloskundige kosten voor een thuisbevalling;
 • Ziekenvervoer.

Het is van belang dat je bij je zorgverzekeraar vroegtijdig aangeeft dat je zwanger bent. Ook wanneer de baby is geboren moet je dit doorgeven.

Aanvullende zorgverzekering

Het is mogelijk om je te verzekeren voor zorg die niet door je basiszorgverzekering vergoed wordt. Hiervoor kun je aanvullende verzekeringen afsluiten. Dit kun je het beste doen wanneer je van plan bent om zwanger te raken. Het is bij sommige zorgverzekeraars ook nog mogelijk deze verzekeringen af te sluiten wanneer je al zwanger bent. Dit is natuurlijk van belang wanneer je onverwachts zwanger bent geraakt.

Het is belangrijk om voor jezelf te bepalen wat je belangrijk vindt om extra te verzekeren. Er zijn verschillende opties mogelijk.

Dingen waar je je bijvoorbeeld voor kunt laten bijverzekeren zijn:

 • Zwangerschapscursussen
 • Extra verloskundig onderzoek voorafgaand aan de geboorte
 • Fysiotherapie
 • Babymassage
 • Extra uren kraamhulp
 • Vergoeding van de eigen bijdrage voor kraamhulp
 • Advies en hulp bij borstvoeding (lactatiekundige zorg)

Gezinspolis

Het is bij veel verzekeraars mogelijk om aanvullend een gezinspolis af te sluiten. Het voordeel van deze polis is dat je alle verzekeringen voor het gezin in één keer kunt regelen. Dit scheelt in de poliskosten en je hebt maar één premie die je moet betalen. Ook heb je één aanspreekpunt bij vragen over je verzekering.

Met de gezinspolis ben je vaak verzekerd voor vergoedingen die specifiek voor jonge gezinnen interessant zijn. Dit is bijvoorbeeld een extra vergoeding voor kraamzorg, logopedie, fysiotherapie of orthodontie. Vaak is de polis af te stemmen op je persoonlijke gezinssituatie.

Uitkeringen

Als jonge ouder kun je het financieel moeilijk hebben. Waarschijnlijk heb je nog niet jaren kunnen sparen om de opvoeding van je kind te betalen. Ook kan het zijn dat je nog aan het studeren bent en ook die kosten nog hebt. Er is een aantal toeslagen waar je mogelijk recht op hebt.

Kinderbijslag

Alle ouders in Nederland krijgen van de overheid elk kwartaal een vaste bijdrage als ondersteuning in de kosten van het opvoeden van een kind. Deze kinderbijslag loopt totdat je kind 18 jaar wordt. Het aanvragen van kinderbijslag gaat automatisch nadat je geboorteaangifte hebt gedaan bij de gemeente. Binnen 2 tot 4 weken zal je dan schriftelijk bericht ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kindgebonden budget

Naast kinderbijslag heb je mogelijk ook recht op een kindgebonden budget. Dit is een extra maandelijkse ondersteuning van de overheid voor gezinnen met een laag inkomen. Ook het aanvragen van het kindgebonden budget gaat automatisch. Bij iedereen voor wie kinderbijslag wordt aangevraagd, wordt ook door de Belastingdienst gekeken of er recht is op het kindgebonden budget.

Oudertoeslag studiefinanciering

Wanneer je studiefinanciering ontvangt van DUO kun je een oudertoeslag aanvragen als aanvulling op je basisbeurs. Voor alleenstaande ouders is dit de éénoudertoeslag. Voor samenwonende ouders is er de partnertoeslag per maand. Op deze partnertoeslag heb je echter alleen recht wanneer je partner geen studiefinanciering ontvangt en als zijn of haar inkomen niet te hoog is. Deze vergoeding moet je zelf aanvragen bij DUO (de voorwaarden van de voormalige prestatiebeurs gelden).

Kinderopvangtoeslag

Als je als jonge ouder werkt of een opleiding volgt en om die reden je kind naar een geregistreerde dagopvang brengt, heb je waarschijnlijk recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst kijkt dan naar jouw persoonlijke situatie en baseert daarop of je recht hebt op deze toeslag en hoeveel toeslag je dan ontvangt.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een financiële ondersteuning van de overheid om mensen met een laag inkomen te helpen hun zorgpremie te betalen. Zorgtoeslag ontvang je iedere maand en is inkomensafhankelijk. Voor het ontvangen van zorgtoeslag moet je minimaal 18 jaar zijn. De toeslag dien je zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Babyuitkering

Volgens de wet hebben jongeren onder 18 jaar geen recht op een uitkering. Sommige gemeenten bieden echter wel een zogeheten babyuitkering aan. Deze uitkering is bedoeld om tienermoeders maandelijks financieel te ondersteunen bij het verzorgen van hun baby. Neem voor informatie over een babyuitkering bij jou in de buurt contact op de gemeente van jouw woonplaats.