+
Jongerenzorgverzekering.nl logo
Home icon Jongerenzorgverzekering.nl logo

WaJong

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheid Jongeren

Personen die al jong kampen met een ziekte of handicap, kunnen rekenen op ondersteuning van de overheid. Dat kan door de ‘Wet Wajong’. Dat staat voor; ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’. De wet helpt bij het vinden van passend werk of ondersteuning tijdens een opleiding en zorgt voor (een aanvulling op het) inkomen. Een Wajong-uitkering is bedoeld voor jonge handicapten vanaf 18 jaar.

Als je jong en gehandicapt bent of tijdens je studie gehandicapt raakt heb je recht op een Wajong uitkering. Die gaat dan in vanaf je 18e jaar en eindigt uiterlijk als je de AOW-leeftijd bereikt.

Voorwaarden WaJong

Je komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering in 1 van de volgende situaties:

  • Je bent op je 17e verjaardag tenminste 25% arbeidsongeschikt.
  • Je bent jonger dan 30 jaar en je bent tijdens je studie tenminste 25% arbeidsongeschikt geworden waardoor (volledig) werken na je studie niet kan. En je hebt in het jaar voor je arbeidsongeschiktheid minstens een halfjaar gestudeerd.

In beide situaties moet je ook aan de Wajong wachttijd (1 jaar) voldoen.

Wachttijd en herstelperiode

Je hebt recht op een Wajong-uitkering als je 52 weken lang voor minstens 25% arbeidsongeschikt bent geweest. Er geldt dus een wachttijd van 1 jaar.

Ben je na afloop van de wachttijd minder dan 25% arbeidsongeschikt? Maar ben je na afloop van de wachttijd binnen 4 weken wederom tenminste 25% arbeidsongeschikt? Dan kun je vanaf dat moment een uitkering krijgen. Er begint dan geen nieuwe wachttijd.

Het kan gebeuren dat je in de wachttijd beter wordt. Als je herstel korter duurt dan 4 weken, gaat de wachttijd daarna gewoon door. De herstelperiode telt niet mee voor het bereiken van de 52 weken. Duurt je herstelperiode 4 weken of langer? Dan begint daarna een nieuwe wachttijd.

Beoordeling arbeidsongeschiktheid

Je bent voor de Wet Wajong arbeidsongeschikt als je minder kunt verdienen dan een gezond persoon met dezelfde opleiding en ervaring. Dat verschil is een percentage. De verzekeringsarts van de uitkeringsinstantie UWV voert die (medische) beoordeling uit. Een arbeidsdeskundige bepaalt daarna in hoeverre je nog kunt werken en welke opties er voor zijn.

Wajong en andere uitkeringen

Soms heb je recht op een Wajong-uitkering, maar ook op een uitkering volgens de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Je hebt in eerste instantie recht op een WAZ-uitkering, WAO-uitkering of WIA-uitkering. Je krijgt dan alleen een Wajong-uitkering voor het bedrag dat deze uitkering hoger is dan de WAZ- uitkering, WAO-uitkering of WIA-uitkering.