+
Jongerenzorgverzekering.nl logo
Home icon Jongerenzorgverzekering.nl logo

Vrije zorgkeuze

Wat is vrije zorgkeuze? Deze term komt voor bij het afsluiten van het basispakket van je zorgverzekering en bepaalt kort gezegd je keuzevrijheid uit zorgverleners. De inhoud van je basispakket is dan wel hetzelfde bij alle zorgverzekeraars, het soort polis wat je kan afsluiten is dat niet in alle gevallen. Je kan doorgaans kiezen uit twee soorten polissen (deze polissen kunnen weer een bepaalde variant hebben): het gaat om de naturapolis en restitutiepolis. In hoeverre verschillen deze polissen en wat houden deze precies in?

Restitutie- en Naturapolis

De basiszorgverzekering kan je in veel gevallen bij zorgverzekeraars in twee varianten afsluiten: de restitutie en natura variant.

Restitutiepolis
In het geval van restitutie heb je volledige vrije keuze uit zorgverleners. Bij een restitutiepolis komt in ieder geval het marktconforme tarief voor de behandeling in Nederland voor vergoeding in aanmerking. Restitutie betekent teruggave: dat houdt in dat je eerst zelf de zorg rekening moet voorschieten. Deze gemaakte zorgkosten kan je vervolgens declareren bij je zorgverzekeraar en worden over het algemeen binnen een week terugbetaald. Omdat je zelf kunt kiezen van welke zorgverlener je gebruik maakt staat de restitutiepolis ook wel bekend als vrije zorgkeuze.

Naturapolis
Tegenwoordig hebben de meeste Nederlandse zorgverzekeraars afspraken, vastgelegd in contracten, gemaakt met zorgverleners (waaronder ziekenhuizen, maar ook bijvoorbeeld paramedici). Dit om specialisatie van zorgverleners te stimuleren en de kosten te drukken. Een zorgverzekering die gebruik maakt van gecontracteerde zorgverleners is de naturaverzekering. Wanneer je gebruik maakt van een gecontracteerde zorgverlener dient de betreffende zorgverlener de rekening direct in bij je zorgverzekeraar. Eventuele kosten die je maakt bij andere zorgverleners die niet zijn gecontracteerd worden doorgaans slechts voor een deel vergoed, het precieze vergoedingspercentage verschilt per verzekeraar.

Budgetpolis
Een naturapolis beperkt dus je vrije zorgkeuze nu je alleen een volledige vergoeding krijgt bij de zorgverleners waar je zorgverzekeraar contractuele afspraken heeft gemaakt. Een nog meer uitgeklede vorm van de naturapolis is de budgetpolis. De budgetpolis biedt nog minder keuze uit zorgverleners, maar daarentegen wel een lage, scherpe premie. Indien vrije zorgkeuze minder belangrijk voor je is en je het prettig vindt dat je zelf geen zorg rekeningen dient voor te schieten, kan een naturapolis (of de budgetpolis) uitkomst bieden.

Restitutie- en Naturapolissen vergelijken

Er is een zeer ruim aanbod van natura- en restitutiepolissen bij de verschillende Nederlandse zorgverzekeraars. Het is goed voorstelbaar dat je misschien door de bomen het bos niet meer ziet. Via onze handige vergelijker kan je alle zorgverzekeraars vergelijken en bij je vergelijkingscriteria aangeven in hoeverre vrije zorgkeuze belangrijk voor je is. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen 100% vrije keuze, alleen vrije keuze uit ziekenhuizen en geen vrije keuze.