+
Jongerenzorgverzekering.nl logo
Home icon Jongerenzorgverzekering.nl logo

Collectieve zorgverzekering

Het is mogelijk om een collectieve zorgverzekering af te sluiten, waardoor je korting kan ontvangen op jouw verzekeringspremie. Op deze pagina kan je een uitleg vinden over collectieve zorgverzekeringen voor jongeren en welke mogelijkheden er bestaan om een collectieve zorgverzekering af te sluiten.

Wat is een collectieve zorgverzekering?

Een collectieve verzekering wil zeggen dat je verzekerd bent via een groep, ook wel een collectief genoemd. Je sluit dan via deze groep een zorgverzekering af. Je kunt via een collectieve verzekering van interessante kortingen genieten tot maximaal 5% op je normale premie. Het is mogelijk om zowel een basispakket als een aanvullend pakket collectief te verzekeringen. Via een collectief bereikt een zorgverzekeraar direct een grote groep potentiële klanten. Daarom is het verzekeren via een groep (collectief) interessant voor verzekeraars en bieden ze collectiviteitskorting.

Verenigingen en belangenorganisaties

Vaak zijn jongeren aangesloten bij een vereniging of studeren ze aan een bepaalde onderwijsinstelling, zoals een sportclub, studievereniging, je universiteit of hogeschool. Vaak kan je via deze verenigingen en onderwijsinstellingen een collectieve zorgverzekering afsluiten. Een bijkomend voordeel, naast de korting, is dat de collectieve aanvullende verzekering aansluit bij jouw persoonlijke situatie. Als fanatiek sporter bevat het aanvullende pakket via een sportvereniging meestal sportmedisch advies en fysiotherapie en een aanvullend pakket via een studievereniging bevat meestal zaken voor jongeren als een vergoeding voor anticonceptiemiddelen en inentingen voor reizen naar het buitenland. Vraag bij je sportclub, studievereniging, universiteit of hogeschool naar de mogelijkheden om een collectieve zorgverzekering af te sluiten.

Hoe kun je een collectieve zorgverzekering afsluiten?

Op de website van je vereniging of (onderwijs)instelling vind je doorgaans een collectiviteitsnummer. Aan de hand van dit nummer kan je op de website van de zorgverzekeraar waar je vereniging of onderwijsinstelling afspraken mee heeft de korting laten gelden op je zorgverzekering. Via de collectiviteitszoeker op de websites van veel zorgverzekeraars kan je meestal ook gewoon op de naam van je collectiviteit zoeken. Handig als je het collectiviteitsnummer van je collectief niet kan achterhalen!

Werkgever

Veel werkgevers bieden de mogelijkheid om een collectieve zorgverzekering af te sluiten via hun organisatie. De werkgever heeft dan afspraken gemaakt met een verzekeraar over een collectieve zorgverzekering voor haar werknemers. Naast het voordeel van een collectieve korting is het vaak het geval dat vergoedingen die je ontvangt passen bij de eventuele klachten die je kan krijgen door het werk dat je doet. Als je wisselt van baan is het mogelijk om tussentijds te veranderen van verzekeraar als je nieuwe werkgever een collectief contract heeft afgesloten bij een andere verzekeraar.

Open collectief

Een open collectief kan je zien als een soort van bemiddelingsorganisatie die met veel verzekeraars collectieve contracten heeft afgesloten. Deze organisaties brengen een groot aantal mensen in die een zorgverzekering afsluiten, waardoor ze kortingen kunnen bedingen. Het grote voordeel van een open collectief is dat je zelf kan kiezen bij welke verzekeraar je een collectieve verzekering af wilt sluiten. Als je bij andere instanties en verenigingen een collectieve zorgverzekering afsluit, heb je meestal deze vrijheid niet omdat je dan vastzit aan één verzekeraar waar deze instantie een contract mee heeft afgesloten. Het is vaak mogelijk om, als je al een zorgverzekering hebt afgesloten bij een verzekeraar, je deze via een open collectief kan omzetten naar een collectieve zorgverzekering. Deze open collectieven kan je meestal vinden op internet: bekende open collectieven zijn United Consumers VGZ en Postcode Zorgcollectief.

Wat zijn de voordelen van een collectieve zorgverzekering?

Met een collectieve zorgverzekering kan je tot 10% korting op de basiszorgverzekering krijgen. Ook op de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekeringen bieden veel zorgverzekeraars hoge kortingen, die gemiddeld rond de 15% liggen. Bovendien kan, door het collectief waar je deel van uitmaakt, door de zorgverzekeraar op de zorgbehoefte van jouw collectief worden ingespeeld. Dat houdt in dat de voor jouw collectief relevante zorg, die beter voorspelbaar is, kan worden ingekocht en voor deze zorg ruimere dekkingen kunnen worden geboden: een soort zorgverzekering op maat voor jouw collectief. Aan het aanbieden van collectiviteitskorting zijn wel regels verbonden:

  • Op basis van de wet kan je maximaal 10% korting ontvangen op het basispakket van je zorgverzekering
  • Een zorgverzekeraar (of bijvoorbeeld je onderwijsinstelling of werkgever) mag je niet verplichten een collectieve zorgverzekering af te sluiten
  • Je zorgverzekeraar mag wel vrij in onderhandeling gaan over de hoogte van de korting op de aanvullende zorgverzekering

Is een collectieve zorgverzekering goedkoper?

Een collectieve zorgverzekering biedt extra korting op je zorgverzekering. Desalniettemin betekent dit niet dat je in alle gevallen de meest passende en goedkoopste zorgverzekering hebt afgesloten. Hoewel de collectieve zorgverzekering een voordelige optie kan zijn, blijft het belangrijk ook je collectieve zorgverzekering met andere zorgverzekeringen (met of zonder collectiviteitskorting) te vergelijken. Bekijk hier een overzicht en vergelijking van alle zorgverzekeraars.

Ik zit niet meer bij mijn collectief, wat nu?

Op het moment dat jij je basiszorgverzekering en eventuele aanvullende zorgverzekeringen hebt afgesloten met collectiviteitskorting, kan het zijn dat je tijdens de duur van je zorgverzekering geen onderdeel meer uitmaakt van je collectief. Zo kan je bijvoorbeeld van onderwijsinstelling zijn veranderd, je baantje hebben opgezegd of niet meer lid zijn van je vereniging die je collectiviteitskorting biedt. In dat geval kan je niet zonder meer je collectiviteitskorting aanhouden bij je zorgverzekeraar. Je kan wel de huidige zorgverzekering aanhouden, je korting zal dan echter wel komen te vervallen.