+
Jongerenzorgverzekering.nl logo
Home icon Jongerenzorgverzekering.nl logo

Jongeren met burnout

Jongeren met burnout

Er lijkt een ware burn-out epidemie te heersen. Ook onder jongeren is het een groeiend probleem. Een paar resultaten uit onderzoeken:

  • 63% van 18 tot 34 jarigen heeft een psycholoog bezocht.
  • Spanning wordt vooral door werkdruk en het sociale leven veroorzaakt.
  • 24% is dagelijks bang voor een burn-out.

Voorkomende klachten: slecht slapen, piekeren, angstige of sombere gevoelens en problemen met eten.

De moderne mens is niet zwakker dan oudere generaties. Burn-out heeft vooral met toenemende belasting te maken. Het werk, het privéleven en alle andere uitdagingen blijven toenemen. Waar vorige generaties met natuurlijke rustperiodes werden geconfronteerd, blijven onze jongeren alsmaar doorgaan.

Wat is een burn-out?

Je krijgt een burn-out als je jezelf blijft belasten. Meestal wordt deze druk ervaren tijdens bezigheden rondom werk en studie. Je legt de lat (onbewust) steeds hoger, je wilt steeds meer en je denkt dat je toch nog een stapje harder kunt. Sociale omstandigheden kunnen ook belastend zijn, zeker in combinatie met werk en studie.

Zeker als je lichaam gaat protesteren denk je: “Hé dat is vervelend, ik heb last van … . Weet je wat? Ik doe gewoon wat meer mijn best en ik ga nog iets langer door om mijn doelen te halen.” En dan zegt je lichaam figuurlijk: “Zoek het zelf maar uit. Ik kan niet meer. Nu hou ik er mee op.”

Mensen die zeer gedreven zijn of perfectionistisch zijn ingesteld, lopen een grotere kans op deze aandoening. Als je iets losser en gemakzuchtiger in het leven staat zal je minder kans hebben op een burn-out.

Belastende sociale omstandigheden

Het meemaken van een traumatische of ingrijpende gebeurtenis kan ook tot een burn-out leiden. Een sterfgeval in je naaste omgeving, een confrontatie met een ernstige ziekte, een echtscheiding of het slachtoffer zijn van een misdrijf, zijn allen ervaringen met impact.

Persoonlijkheid

Voor de één is stress verantwoordelijk voor een prettige opwinding. Voor de ander leidt spanning tot regelrechte angstervaringen. Je persoonlijkheid bepaalt hoe je situaties ziet en hoe hevig je problemen ervaart.

Mensen die slecht om kunnen gaan met fouten, falen, onvoorspelbaarheid en conflicten, hebben een grotere kans op burn-out. Zij gaan harder werken om de bovengenoemde zaken zoveel mogelijk te voorkomen. Sommige dingen kun je simpelweg niet voorkomen. Als je in staat bent om dingen te laten ‘omvallen’ en de schade te accepteren, dan heb je meer veerkracht. Hierdoor ervaar je minder stress.

Overeenkomsten tussen burn-out en depressie

Geheugenproblemen; je bent vergeetachtig, letterlijk de weg kwijt en denkprocessen gaan veel trager. Uitgeblust; geen zin meer om iets te doen, motivatie is op een nulpunt en zelfs leuke dingen boeien je niet meer. Slaapproblemen; piekeren, slapeloosheid of een verstoord dag en nacht ritme.

Verschillen tussen burn-out en depressie

Depressie heeft veel meer met persoonlijkheid en aanleg te maken. De depressieve gedachten beslaan alle aspecten van het leven. Een depressie hoeft niet altijd een directe of recente aanleiding te hebben. Bij burn-out is de spanning vooral met werk gerelateerd omdat de aandoening daar ontstaan is.

Verschil tussen stress en burn-out?

Burn-out is een stoornis. Stress is een omstandigheid. Stress is spanning die veroorzaakt wordt door een situatie. Zodra de situatie eindigt, zal de stress afnemen. Stress helpt om tot grotere prestaties te komen. En daarbij geldt: inspanning en ontspanning wil je in balans houden. Zodra stressvolle situaties sneller op elkaar volgen, zal er eerst overspannenheid ontstaan. Als je in overspannen toestand jezelf blijft belasten en jezelf geen ontspanning toestaat, ligt een burn-out op de loer.

Piekerpoli: professionele burn out behandeling

Als je een burn-out vermoedt is het belangrijk om zo snel mogelijk gespecialiseerde hulp te zoeken. Voor psychische klachten kun je in het huidige stelsel in eerste instantie terecht bij de huisarts. Je bent dan aangewezen op de kennis en ervaring van je huisarts en praktijkondersteuner GGZ. Zij zijn in de meeste gevallen geen specialist op het gebied van burn-outs. Hulp van een specialist helpt je sneller te herstellen. De duur van een burn-out varieert erg, van een paar maanden tot meer dan een jaar. Het is belangrijk dat je therapeut je kan ondersteunen bij alle fasen van je herstel en weet op welk moment welke therapeutische technieken het beste resultaat geven.

De Piekerpoli therapeuten zijn zeer ervaren en hebben met succes talloze mensen geholpen om van hun burn-out te herstellen. Omdat de behandeling niet wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering, heb je geen verwijzing van de huisarts nodig om bij de Piekerpoli terecht te kunnen. De Piekerpoli werkt niet met een wachtlijst, dus je kunt meestal snel terecht.