+
Jongerenzorgverzekering.nl logo
Home icon Jongerenzorgverzekering.nl logo

Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet

Doordat in de jaren ’90 en in het begin van de jaren 2000 de wachtlijsten in de zorg voor Nederlanders groter werd, was de overheid bang dat er veel mensen voor zorg naar het buitenland gingen. Om dit te beperken is in het begin van 2006 de zorgverzekeringswet ingevoerd, waarmee het voor iedereen die in Nederland woont verplicht is om een zorgverzekering af te sluiten.

Jaarlijks wisselen van zorgverzekeraar

Ieder jaar mag je wisselen van zorgverzekeraar. Daar kun je voor kiezen als je bijvoorbeeld een hogere dekking zoekt, een lagere premie wilt betalen of het niet eens bent met de wijzigingen van je huidige zorgverzekeraar. Je krijgt meestal in november een brief met de nieuwe polisvoorwaarden en dan heb je tot en met 31 december de tijd om je zorgverzekering op te zeggen. Je bent verplicht om in ieder geval voor 1 februari een nieuwe verzekering af te sluiten. Dan betaal je wel de premie vanaf 1 januari. Deze premie betaal je dan voor deze ene maand met terugwerkende kracht.

Zorgtoeslag

Er wordt vanuit de overheid een bedrag beschikbaar gesteld voor studenten en voor huishoudens met lage inkomens. Dit wordt de zorgtoeslag genoemd. De zorgtoeslag wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt tijdens de troonrede op Prinsjesdag. Om je zorgtoeslag te berekenen kan je terecht op het website onderdeel toeslagen van de Belastingdienst.

De zorgpremie

De premie van de zorgverzekering is opgebouwd uit twee zaken:

Nominale premie: Dit is de premie die je betaalt aan jouw zorgverzekeraar.

Inkomensafhankelijke bijdrage: De werkgever/ UWV wordt verplicht gesteld om een inkomensafhankelijke bijdrage te betalen aan de Belastingdienst. Dit is terug te vinden op jouw loonstrook.

Verplichtingen zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars zijn verplicht een ieder te accepteren voor de basisverzekering, ongeacht de gezondheid van deze persoon. Voor een aanvullende zorgverzekering geldt deze acceptatieplicht voor verzekeraars niet. Verzekeraars kunnen je dan weigeren of de premie die je moet betalen voor een aanvullende verzekering verhogen.

Verplichtingen verzekerde

Alle inwoners uit Nederland zijn verplicht een zorgverzekering (basisverzekering) af te sluiten. Deze verplichting geldt ook voor mensen die een inkomen hebben uit het werk dat ze in Nederland verrichten, maar in het buitenland wonen. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Uitsluiting geldt voor:

  • Militairen.
  • Mensen met gegronde gemoedsbezwaren die geen verzekering willen afsluiten.
  • Jongeren onder de 18 jaar.

Eigen risico

Verplicht eigen risico
Dit betekent dat je voor een bepaald bedrag zelf opdraait voor de kosten van zorg. In 2024 is het verplichte eigen risico gelijk gebleven op €385. Het verplichte eigen risico geldt niet voor zaken als een bezoek aan de huisarts en- /of kraamzorg.

Vrijwillig eigen risico
Verzekeraars mogen polissen aanbieden met een vrijwillig eigen risico van €100‚ €200, €300, €400 of €500 per jaar. Het bedrag van het vrijwillig eigen risico komt bovenop het verplicht eigen risico.