+
Jongerenzorgverzekering.nl logo
Home icon Jongerenzorgverzekering.nl logo

Eigen risico

Er bestaan twee soorten eigen risico’s bij een jongeren zorgverzekering, namelijk een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico. Een uitleg over deze twee soorten eigen risico’s is te vinden op deze pagina. Daarnaast heeft jongerenzorgverzekering.nl een overzicht gemaakt van zorg die buiten dit eigen risico valt.

Verplicht eigen risico

Wat betekent nu eigenlijk het verplicht eigen risico? Iedereen die verzekerd is dient een bepaald bedrag (het verplicht eigen risico) zelf te betalen wanneer hij/zij een medische behandeling ondergaat. Vervolgens krijgen verzekerden de zorgkosten boven dit verplicht eigen risico wel vergoed. Het verplicht eigen risico geldt voor het hele kalenderjaar.

Hoogte eigen risico

Jaarlijksstelt de regering het verplicht eigen risico vast. Dit verplichte eigen risico is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen:

 • 2008: € 150
 • 2009: € 155
 • 2010: € 165
 • 2011: € 170
 • 2012: € 220
 • 2013: € 350
 • 2014: € 360
 • 2015: € 375
 • 2016: € 385
 • 2017: € 385
 • 2018: € 385
 • 2019: € 385
 • 2020: € 385
 • 2021: € 385
 • 2022: € 385
 • 2023: € 385
 • 2024: € 385

Waar geldt het eigen risico voor?

De volgende vormen van zorg vallen onder je eigen risico.

 • Medicijnen (indien voorgeschreven door je specialist of huisarts)
 • Ziekenvervoer (spoedeisend ziekenvervoer in de ambulance of traumahelikopter)
 • Zorg in het ziekenhuis: je verblijf, behandeling en verzorging
 • Specialistische medische zorg: controle, consult, onderzoek, behandelingen en ingrepen
 • Paramedische zorg, bijvoorbeeld logopedie of fysiotherapie
 • Sommige hulpmiddelen, waaronder krukken, kunstgebit of hoortoestellen

Waar geldt het eigen risico niet voor?

De volgende zorgkosten vallen niet onder het eigen risico. Voor deze vormen van zorg wil de Nederlandse overheid geen drempel opwerpen. Dat houdt in dat je voor deze zorg geen eigen risico dient te betalen en deze direct voor vergoeding vanuit je basiszorgverzekering in aanmerking komen.

 • De huisarts (behalve voorgeschreven medicatie en bloedonderzoek)
 • Hulpmiddelen die je in bruikleen hebt gekregen
 • Kraamzorg en verloskundige zorg
 • Alle zorg voor jongeren tot 18 jaar
 • Alle zorg die je ontvangt vanuit de aanvullende zorgverzekering, bijvoorbeeld je tandartsverzekering of alternatieve geneeswijzen
 • Vergoeding van zorg uit de Wmo (Wet Maatschappelijke ondersteuning) en Wlz (Wet langdurige zorg)

Uitzonderingen eigen risico bepaald door verzekeraar

Een verzekeraar heeft de vrijheid om ook een aantal zaken buiten het eigen risico te plaatsen en hier dus een vergoeding voor uit te keren. Zaken die de verzekeraar buiten het eigen risico mag plaatsen zijn:

 • Als je zorg afneemt bij aanbieders waar de verzekeraar de voorkeur aan geeft
 • Als je medicijnen gebruikt waar de verzekeraar de voorkeur aan geeft
 • Als je bepaalde programma´s volgt ter preventie van bepaalde ziektes als hart en vaatziekten.

Vrijwillig eigen risico

Je kan ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit betekent dat je de kosten voor zorg onder het te kiezen eigen risico zelf moet betalen. Over het algemeen geldt dat als je het eigen risico verhoogt, de jaarlijkse premie die je moet betalen wordt verlaagd. Als je verwacht weinig medische kosten te maken, kan je ervoor kiezen om een hoog vrijwillig eigen risico te kiezen. Dit kan je een korting op jouw premie opleveren van maximaal €500,- per jaar.

Eigen risico tussentijds aanpassen

Om je vrijwillig eigen risico aan te passen, dien je dit tijdens de overstapperiode aan het eind van het jaar aan te geven (tussen 12 november en 1 januari van het komende kalenderjaar). Je kan niet tussentijds het eigen risico omhoog of omlaag bijstellen.