+
Jongerenzorgverzekering.nl logo
Home icon Jongerenzorgverzekering.nl logo

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming geregeld vanuit de overheid. Door het geven van zorgtoeslag wordt de premie van de zorgverzekering betaalbaar gehouden. Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op zorgtoeslag. Het is toch mooi meegenomen om een compensatie te ontvangen van de overheid.

Zorgtoeslag proefberekening maken

Wij hebben met data van de Rijksoverheid een eigen zorgtoeslag proefberekening calculator ontwikkeld. Hierdoor kan je direct zien op hoeveel zorgtoeslag je recht hebt.

Voorwaarden zorgtoeslag

Iedereen kan zorgtoeslag aanvragen, echter of je geaccepteerd wordt is afhankelijk van bepaalde factoren zoals:

 • Je bent 18 jaar of ouder (je kan direct zorgtoeslag ontvangen op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je 18 jaar bent geworden);
 • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering afgesloten;
 • Je verdient niet meer van € 38.520,- (2024) per jaar (voor alleenstaanden);
 • Ook moet je de Nederlandse nationaliteit bezitten of een verblijfsvergunning hebben
  Tot slot mag je eigen vermogen niet hoger zijn dan €127.582,- (indien je alleenstaand bent).

De studiefinanciering die je ontvangt telt niet mee voor je toetsingsinkomen.

Hoogte van de zorgtoeslag

De hoogte van de zorgtoeslag wordt bepaald door de belastingdienst, deze is namelijk afhankelijk van het inkomen. In de regel geldt: hoe lager het inkomen hoe hoger de zorgtoeslag die gegeven wordt. Echter is er een maximum aan zorgtoeslag vastgesteld: in 2024 is het maximum voor een alleenstaande €124,-.

Hoe kan ik de zorgtoeslag aanvragen?

Zorgtoeslag kan je aanvragen bij de belastingdienst bij de afdeling toeslagen. Je kan op de website van de belastingdienst een aanvraagformulier voor zorgtoeslag downloaden. Om dit aanvraagformulier in te vullen dien je wel de volgende gegevens bij de hand te hebben:

 • Jouw DigiD;
 • Jouw bankrekeningnummer;
 • Een berekening van jouw jaarinkomen. Dit kan middels je loonstrook, je jaaropgaaf of je aanslag inkomensbelasting;
 • Jouw Burgerservicenummer (BSN);
 • De hoogte van je huurtoeslag.

Zorgtoeslag in het buitenland

Wanneer je in het buitenland woont kan je ook recht hebben op zorgtoeslag. Onder de voorwaarde dat je in Nederland werkt of een uitkering ontvangt vanuit Nederland. Het kan ook zijn dat je recht hebt op zorgtoeslag wanneer je partner in het buitenland woont en jij in Nederland werkt of een uitkering ontvangt. Verder hangt het er vanaf in welk land je partner woont en werkt en of je partner in het buitenland een zorgverzekering heeft. De hoogte van je zorgtoeslag zal dan waarschijnlijk wel maar de helft zijn van de toeslag die je zou krijgen als je partner een Nederlandse zorgverzekering zou hebben gehad. Ook het inkomen van je partner die in het buitenland woont wordt meegeteld bij de berekening van jouw zorgtoeslag.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Wat wordt verstaan onder een inkomensafhankelijke bijdrage? Dit is een bedrag dat automatisch ingehouden wordt op het loon. Het is een premie die je betaalt aan de overheid. Het heet een inkomensafhankelijke bijdrage omdat het bedrag berekend wordt met een vast percentage over je inkomen. Dit betekent, hoe hoger het loon, hoe hoger de bijdrage. Jouw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om deze bijdrage volledig aan jou te vergoeden. Echter wordt er wel loonbelasting en premie volksverzekering over berekend.