+
Jongerenzorgverzekering.nl logo
Home icon Jongerenzorgverzekering.nl logo

Eigen bijdrage of eigen risico?

Wanneer je een nieuwe verzekering wilt afsluiten en hier informatie over probeert te verzamelen kom je vaak allerlei ingewikkelde uitdrukkingen tegen. Ook politici discussiëren over de jaarlijkse nieuwe regels rondom de zorgverzekeringswet en gebruiken allerlei verwarrende termen. Zo wordt er veel gesproken over de eigen bijdrage en het eigen risico. Deze begrippen lijken nogal op elkaar, maar zijn niet hetzelfde.

Eigen bijdrage

De term eigen bijdrage houdt in dat er bepaalde delen van een zorgrekening zijn die je zelf moet betalen. Dit is in de zorgverzekeringswet vastgelegd. Wat er onder deze eigen bijdrage valt kan per jaar verschillen. Elk jaar wordt er opnieuw vastgesteld wat er precies zelf betaald moet worden. De dingen waar je zelf voor moet bijbetalen kunnen zowel onder je basispakket als onder je aanvullende verzekering vallen. Een paar voorbeelden van zaken waar in de zorg een eigen bijdrage voor betaald moeten worden zijn kraamzorg, bepaalde medicijnen en geestelijke gezondheidszorg.

Je kunt de eigen bijdrage voor bepaalde zorg vanuit sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoed krijgen. De eigen bijdrage kan ook worden beperkt of voorkomen door een ander (merk) medicijn te kiezen, een andere zorgverlener of juist een andere vorm van zorg.

Eigen risico

Het eigen risico is de term voor het bedrag dat je zelf eerst aan zorgkosten moet betalen voordat je iets vergoed krijgt. Ook dit bedrag is wettelijk verplicht en wordt elk jaar opnieuw van overheidswege vastgesteld. In 2024 is dit bedrag 385 euro, dit is hetzelfde bedrag afgelopen jaren. Wanneer je dus bepaalde basiszorg ontvangt moet je de eerste 385 euro zelf betalen. Er zijn echter een aantal uitzonderingen die niet onder dit eigen risico vallen. Deze uitzonderen zijn onder meer zorg van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, zorg voor jongeren tot 18 jaar, wijkverpleging en de zorg die je aanvullend verzekert. Wanneer je deze zorg nodig hebt wordt dit dus direct volledig vergoed door je verzekering.

Vrijwillig eigen risico

Het is mogelijk om vrijwillig voor een hoger eigen risico te kiezen. Dit bedrag kan oplopen tot 500 euro. Wanneer je voor een vrijwillig eigen risico kiest van 300 euro betaal je dus de eerste 685 euro van je zorgkosten zelf (385 euro verplicht eigen risico plus 300 euro vrijwillig eigen risico). Het voordeel van een vrijwillig eigen risico is dat je maandelijkse premie voor de basisverzekering omlaag gaat. Het vrijwillig verhogen van je eigen risico is alleen een goede optie wanneer je verwacht in een jaar weinig of geen zorgkosten te maken en eventueel een buffer hebt om onverwachte zorgkosten mee op te vangen.

De eigen bijdrage bij de aanvullende zorgverzekering

Een eigen bijdrage die je moet betalen, kan soms vanuit de aanvullende zorgverzekering wel worden vergoed. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij medicijnen die je nodig hebt. Bij andere zorgkosten die vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden, betaal je eveneens een eigen bijdrage. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je gebruik maakt van fysiotherapie of een alternatieve geneeswijze. Vaak is er wel een maximale vergoeding per jaar aanwezig voor de zorgkosten die je maakt. Het is altijd verstandig om dit na te vragen bij je zorgverzekeraar.

Hoe zit het bij een niet-gecontracteerde zorgverlener?

Wanneer jij gebruik maakt van zorgkosten bij een zorgverlener met wie jouw zorgverzekeraar een contract heeft gesloten, dan wordt een rekening direct naar de zorgverzekeraar gestuurd. Stel je voor dat je zorg wenst van een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan is de kans groot dat jij een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die er wordt verleend. Daarom is het slim om vooraf contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Daarnaast zal er op dit vlak komend verzekeringsjaar veel gaan veranderen. Houd de actualiteit daarom in de gaten!

Zorgtoeslag

Ter compensatie van het eigen risico krijgen mensen met een laag inkomen zorgtoeslag. De hoogte van de zorgtoeslag die je ontvangt hangt af van je inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe minder compensatie je ontvangt. De zorgtoeslag kan maandelijks veel schelen op je zorg-rekening (tot €124,- in 2024), vergeet deze dus niet aan te vragen.