+
Jongerenzorgverzekering.nl logo
Home icon Jongerenzorgverzekering.nl logo

Verzekerd op reis

Verzekerd op reis

Wanneer je van plan bent om op vakantie te gaan naar het buitenland, of zelfs voor langere tijd op reis wilt, is het verstandig om te controleren of je wel goed verzekerd bent. Je bent namelijk niet standaard verzekerd voor de volledige factuur van alle medisch noodzakelijke zorg in het buitenland. Om niet voor verrassingen te komen te staan is het belangrijk om te bekijken of je huidige verzekeringen voldoende dekking bieden. Er zijn verschillende verzekeringen die mogelijkheden hebben tot buitenlanddekking.

Wat dekt de basiszorgverzekering?

Een deel van de medische zorg in het buitenland wordt door je Nederlandse basiszorgverzekering vergoed. Hierbij gaat het om spoedeisende zorg. De hoogte van de vergoeding die je ontvangt is maximaal het tarief dat in Nederland voor de specifieke behandeling in rekening wordt gebracht. Wanneer de behandeling in het buitenland duurder is, komt dit verschil dus voor eigen rekening. Verder geldt voor deze zorg ook het verplicht of vrijwillig eigen risico van je basiszorgverzekering.

Niet-spoedeisende zorg wordt door je basiszorgverzekering niet vergoed. Hieronder valt medische zorg waarvoor je in Nederland ook behandeld zou kunnen worden en geplande medische zorg. Geplande medische zorg is wanneer je vanwege financiële voordelen of lange wachtlijsten ervoor kiest om een behandeling in het buitenland te ondergaan.

Wat dekt de aanvullende zorgverzekering?

Per zorgverzekeraar verschilt wat je aanvullend kunt verzekeren en de hoogte van de premie. Het is bijvoorbeeld mogelijk om je aanvullend te verzekeren voor de meerkosten die je maakt wanneer de spoedeisende medische behandeling in het buitenland duurder is dan in Nederland. Aanvullende zorgverzekeringen bieden ook dekking voor de kosten van vaccinaties, bepaalde geplande of onverwachte niet-spoedeisende zorg, opsporing bij vermissing en repatriëring. Deze zaken kan je vaak ook bij een reisverzekering laten verzekeren. Indien je al een reisverzekering hebt is het belangrijk te controleren of je niet dubbel verzekerd bent.

Reisverzekering

In veel gevallen dekt een reisverzekering ook de kosten voor spoedeisende hulp in het buitenland. Er zijn echter ook zaken die alleen een reisverzekering dekt, waardoor het zeker de moeite waard kan zijn om een reisverzekering af te sluiten.

Per verzekeraar kan het aanbod verschillen. Bij een reisverzekering kan je bijvoorbeeld een aanvullende dekking voor ongevallen tijdens gevaarlijke sporten of wintersport afsluiten. Ook hulpverlening 24/7 via de alarmcentrale van de reisverzekeraar valt onder de dekking. Naast de dekking voor medische kosten boven het Nederlandse tarief, biedt de reisverzekering ook bagagedekking of pechhulp bij reizen.

De juiste reisverzekering

Er is overlap tussen de aanvullende zorgverzekering en reisverzekering. Het gaat in dit geval om de aanvullende dekking voor spoedeisende medische zorg. Controleer voor je een reisverzekering afsluit daarom eerst, indien je een aanvullende zorgverzekering hebt, wat deze verzekering al dekt. Verder hangt het van je persoonlijke situatie af of het gunstiger is om een kortlopende of een doorlopende reisverzekering af te sluiten.

Wanneer je meerdere keren per jaar of voor een langere tijd op reis gaat is het handig om een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Let wel op dat veel doorlopende reisverzekeringen slechts een maximaal aantal aaneengesloten dagen in het buitenland verzekeren. Wanneer je langer dan een paar weken aaneengesloten in het buitenland verblijft moet je hiervoor vaak weer aanvullend verzekerd zijn.