+
Jongerenzorgverzekering.nl logo
Home icon Jongerenzorgverzekering.nl logo

Premieachterstand

Wat te doen bij premieachterstand?

Het kan voorkomen dat je de zorgverzekering op een bepaald moment niet meer kunt betalen. Wanneer dit gebeurt zal je van je zorgverzekeraar betalingsherinneringen ontvangen. Op deze pagina vind je een beschrijving van de consequenties bij een premieachterstand.

Betalingsherinnering

Je zal op het moment dat je de zorgverzekering niet betaalt van je zorgverzekeraar betalingsherinneringen ontvangen. Als je deze betalingsherinneringen hebt ontvangen is het verstandig om meteen met je zorgverzekeraar in gesprek te gaan en een betalingsregeling aan te vragen. Een betalingsregeling is een persoonlijk plan om de schulden terug te betalen. Als je niet zelf contact opneemt, zal na een paar maanden de zorgverzekeraar komen met het voorstel een betalingsregeling te treffen. Wanneer je hier niet op in gaat komt de zorgverzekeraar wederom met een waarschuwingsbrief.

Ook al betaal je de zorgverzekering niet, je bent niet direct onverzekerd. Je blijft de basisverzekering houden. Een zorgverzekeraar kan wel een eventuele aanvullende zorgverzekering stopzetten. Ook is overstappen naar een andere zorgverzekering niet mogelijk wanneer je een betalingsachterstand hebt. Hierdoor is het niet mogelijk de achterstand te ontlopen.

Bestuursrechtelijke boete

Wanneer je een half jaar (6 maanden) de zorgpremie niet hebt betaald word je aangemeld bij het CAK (Centraal Administratie Kantoor) als wanbetaler. Je dient de achterstand vervolgens binnen 6 weken te betalen. Lukt het niet de acceptgiro binnen deze periode te betalen, dan kunnen incassobureaus of deurwaarders worden ingeschakeld om het openstaande bedrag te innen. Ook de kosten voor het inschakelen van deze partijen komen voor jouw rekening. Ontvang je inkomen uit salaris of zorgtoeslag? De openstaande schuld wordt dan eerst op deze bedragen in mindering gebracht.

Inhouding

Wanneer je een premieachterstand hebt van langer dan zes maanden is de zorgverzekeraar verplicht om dit te melden bij het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut houdt dan een bestuursrechtelijke premie in op de inkomsten die jij ontvangt. Dit kan loon zijn maar ook bijvoorbeeld uitkeringen die je ontvangt. Deze bestuursrechtelijke premie die wordt ingehouden bedraagt 130% van de standaardpremie en kan hoger uitvallen dan de premie die jij eerder hebt betaald. Het Zorginstituut stopt met het inhouden van de premie of het sturen van acceptgiro’s op het moment dat je zorgverzekeraar dit aangeeft.

Dit is bijvoorbeeld het geval op het moment dat de openstaande schuld is afbetaald, wanneer je hulp hebt aangevraagd bij schuldhulpverlening of wanneer je een betalingsregeling hebt getroffen met je zorgverzekeraar.

Ik heb de premie wel betaald

Wanneer je zeker weet dat je de premie van de zorgverzekeraar wel betaald hebt en het onterecht is dat je een herinnering van betaling krijgt, dan kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Wanneer je er met de zorgverzekeraar niet uitkomt, kan je contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Een dergelijke situatie zal zich niet snel voordoen omdat het NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) erop toeziet dat zorgverzekeraars niet zomaar iemand aanmelden bij het Zorginstituut.