Vergelijk alle zorgverzekeringen
menu

Wat is zorgtoeslag?

De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid voor lage inkomensgroepen, bijvoorbeeld jongeren, om een zorgverzekering beter betaalbaar te maken. Ieder jaar stijgt de zorgpremie en voor deze stijging hebben juist lagere inkomensgroepen een compensatie nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De hoogte van de zorgtoeslag wordt bepaald aan de hand van je inkomen (dus niet het inkomen van je ouders). Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag (tot een bepaald maximumbedrag). De hoogte van de zorgtoeslag is jaarlijks aan verandering onderhevig en wordt voor het komende jaar doorgaans half november bekend gemaakt.

Wanneer kom ik in aanmerking voor zorgtoeslag?

Je ontvangt zorgtoeslag als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Je bent 18 jaar of ouder (je kan direct zorgtoeslag ontvangen op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je 18 jaar bent geworden)
  • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering afgesloten
  • Je verdient niet meer van €30.000 (2020) per jaar (voor alleenstaanden)
  • Ook moet je de Nederlandse nationaliteit bezitten of een verblijfsvergunning hebben
  • Tot slot mag je eigen vermogen niet hoger zijn dan €116.613 (indien je alleenstaande bent)

Zorgtoeslag berekenen

Zorgtoeslag aanvragen

Het aanvragen van zorgtoeslag kun je doen met het aanvraag en wijzigingsprogramma zorgtoeslag. Er worden vervolgens een aantal vragen aan je gesteld over bijvoorbeeld je leeftijd, gezinssituatie, inkomen en eventueel eigen vermogen. Het inkomen dat wordt beoordeeld is het zogenaamde toetsingsinkomen: je brutoloon, bepaalde uitkeringen, pensioen of aftrekregelingen. Aan de hand van je antwoord op deze vragen wordt vastgesteld of, en zo ja, op hoeveel zorgtoeslag je recht hebt.

Wijzigingen zorgtoeslag

Verandert er na het invullen van deze gegevens iets in je persoonlijke situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Op deze manier voorkom je dat je te weinig of juist teveel zorgtoeslag betaalt. Indien je teveel zorgtoeslag hebt ontvangen, dien je deze terug te betalen. Je kan de wijzigingen via de website van de Belastingdienst onder ‘Mijn Toeslagen’ doorgeven. Wat als je bent vergeten de zorgtoeslag aan te vragen? Je hoeft je niet direct zorgen te maken. Je kunt uiterlijk tot 1 april zorgtoeslag aanvragen voor het jaar ervoor. Wanneer je bijvoorbeeld zorgtoeslag voor 2020 wil aanvragen kan dit tot 1 april 2021.

Zorgtoeslag ontvangen

Nadat je de zorgtoeslag hebt aangevraagd, wordt het bedrag van de toeslag doorgaans op de 20e van de maand op je rekening gestort. Indien je niet in staat bent geweest je zorgpremie te betalen (voor meer dan 6 aaneengesloten maanden) en geen betalingsregeling hebt getroffen met je zorgverzekeraar, kan het CJIB via het Zorginstituut Nederland je zorgtoeslag gebruiken voor de aflossing van je opgebouwde premieschuld.